1. Polska 11 lotów
2. Wielka Brytania 3 loty
3. Gruzja 2 loty
4. Hiszpania 2 loty
5. Norwegia 2 loty
6. Finlandia 1 lot
7. Szwecja 1 lot